Zmiany w regulaminie sprzedaży mieszkań

   Wykup mieszkań na dotychczasowych warunkach z bonifikatą 64% będzie możliwy jedynie do końca bieżącego roku (31.12.2015). Zmiana dotyczy mieszkań położonych w budynkach przy ul. Sikorskiego, ul. Małej oraz ul. Długiej.

Szczegółowe zasady wykupu lokatorskiego mieszkania na własność zawarte są w regulaminie sprzedaży mieszkań (załącznik do uchwały 13/15 Zwyczajengo Zgromadzenia Wspólników Spółki DOMY z dnia 09.06.2015) dostępny w biurze Spółki, ul. Sikorskiego 9a w Łapach.