Przetarg ofertowy - montaż instalacji domofonowej w budynku Sikorskiego 9

Wspólnota Mieszkaniowa „Sikorskiego 9” w Łapach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na montaż cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sikorskiego 9 w Łapach.

Oferty należy składać do dnia 05.10.2018r. do godziny 14:00 w siedzibie administratora Wspólnoty, tj. „DOMY” sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A

Otwarcie ofert nastąpi: 05.10.2018r. o godzinie 14:05 w siedzibie Spółki „DOMY” 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A.

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.