Przetarg ofertowy - nadzór przy pracach termomodernizacyjnych

Wspólnoty Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 11 i 74, Mała 13 i 15 oraz Kopernika 4 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na prowadzenie nadzoru robót remontowo – budowlanych przy termomodernizacji w/w budynków. Termin składania ofert do 10. 04. 2014 godzina 14 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienie do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73