Przetarg - docieplenie budynku przy ul. Małej 13 w Łapach

 

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Wspólnota Mieszkaniowa „Mała 13” w Łapach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie robót budowlano – remontowych przy termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Mała 13 w Łapach.

Oferty należy składać do dnia 30.04.2014r. do godziny 14:00 w siedzibie administratora Wspólnoty, tj. „DOMY” sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A

Otwarcie ofert nastąpi: 30.04.2014r. o godzinie 17:00 w siedzibie Spółki „DOMY” 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz materiałów projektowych dostępne do wglądu w siedzibie Spółki „DOMY”.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania: