Przetarg ofertowy - utwardzenie działek przy ul. Małej w Łapach

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Mała 9, Mała 11, Mała 13, Mała 15, Mała 17, Mała 19 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na wykonanie utwardzenia działek o nr 480/4, 480/5, 1416, 480/11, 1414 położonych w Łapach przy ul. Małej.

 

Termin składania ofert do 19.07.2022 godzina 14 30 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2022 o godzinie 15 15

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj

 

Szczegółowy zakres i przebieg utwardzeń zostanie określony w umowie. Przybliżony przebieg granic obszaru utwardzanego zawiera projekt do wglądu w biurze administracji Wspólnot „DOMY” Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73