Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Wygwizdowo 7/3

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Wygwizdowo 7/3, o powierzchni użytkowej 28,00 m², I piętro,

Cena wywoławcza za lokal wynosi  17.500,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania Wygwizdowo 7/3,
 • udział wynoszący 280/1494 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 230/53 o powierzchni 1277 m² położonej w Łapach przy ul. Wygwizdowo 7,
 • udział wynoszący 1/20 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 230/51 o powierzchni 1136 m² stanowiącą drogę dojazdową do nieruchomości Wygwizdowo 7 w Łapach.
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 03.03.2015r. do godz. 1100
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2.000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 03.03.2015r. do godz.1100
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800 -1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 03.03.2015r. o godz. 1105
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.