Przetarg ofertowy - remont kominów w nieruchomości Sikorskiego 13

Wspólnota Mieszkaniowa „Sikorskiego 13” w Łapach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie prac remontowych kominów ponad dachem w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Sikorskiego 13 w Łapach.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2015r. do godziny 14:00 w siedzibie administratora Wspólnoty, tj. „DOMY” sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A

Otwarcie ofert nastąpi: 19.06.2015r. o godzinie 14:05 w siedzibie Spółki „DOMY” 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania w siedzibie Spółki „DOMY”.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.