Przetarg ofertowy - termomodernizacja budynku Mała 11

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Wspólnota Mieszkaniowa „Mała 11” w Łapach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie robót budowlano – remontowych przy termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Mała 11 w Łapach.

 

Oferty należy składać do dnia 08.07.2015r. do godziny 14:00 w siedzibie administratora Wspólnoty, tj. „DOMY” sp. z o.o. 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A

 

Otwarcie ofert nastąpi: 08.07.2015r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki „DOMY” 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 9A.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały projektowe dostępne do wglądu w siedzibie Spółki „DOMY”.

 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.