Przetarg ofertowy - modernizacja instalacji CO i CW

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Sikorskiego 9, Mała 9 i Mała 11 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w w/w budynkach.

Termin składania ofert do 10.07.2015 godzina 14 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2015 o godzinie 1405

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz projekt  do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73