Przetarg ofertowy - modernizacja instalacji CO w budynku Sikorskiego 5

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 5 ogłasza przetarg ofertowy otwarty na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  w w/w budynku.

Termin składania ofert do 30.06.2016 godzina 15 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2016 o godzinie 15 00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt oraz przedmiar do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73