Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9 m. 22 (parter)

 

PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9 m. 22,
o powierzchni użytkowej 57,86m², parter,3 pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Do mieszkania przynależna jest komórka piwniczna o powierzchni 4,63m²

 

MIESZKANIE WYREMONTOWANE

 

Cena wywoławcza za lokal wynosi  114.000,- zł.

 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 2.01.2015r. do godz. 1000
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 5.000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 2.01.2015r. do godz.1000
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800 -1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 02.01.2015r. o godz. 1005
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo:
  - swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie dwóch tygodni od rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.

 

rzut mieszkania sik 9m22

P1030443

P1030440

P1030437