Przetarg ofertowy - nadzór przy pracach termomodernizacyjnych

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Mała 19 i Długa 68 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na prowadzenie nadzoru robót remontowo – budowlanych przy termomodernizacji w/w budynków. Termin składania ofert do 14.04.2016 godzina 15 30 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania u tutaj.

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73