Przetarg ofertowy - modernizacja instalacji CO i CW

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Mała 19 i Długa 68 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w w/w budynkach.

Termin składania ofert do 25.05.2016 godzina 15 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2016 o godzinie 15 30

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Mała 19

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Długa 68

 

Projekt  do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl

85 715 53 73