Przetarg ofertowy - utwardzenie działek przy ul. Małej w Łapach

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Mała 9, Mała 11, Mała 13, Mała 15, Mała 17, Mała 19 ogłaszają przetarg ofertowy otwarty na wykonanie utwardzenia działek o nr 480/4, 480/5, 480/8, 1416, 480/11, 1414 położonych w Łapach przy ul. Małej.

Termin składania ofert do 07.05.2018 godzina 15 00 w siedzibie administratora wspólnot, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy.

Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2018 o godzinie 17 00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj

Projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna do pobrania u administratora budynków:

„DOMY” sp. z o.o.,

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9A,

www.domylapy.pl